Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2018

kaakashy
1349 8a6f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kaakashy
1351 800f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kaakashy

March 26 2018

kaakashy
0742 69a9 500

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted frombwana bwana viamyfuckingreality myfuckingreality

July 30 2017

Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialaluna laluna
kaakashy
3088 6616 500
Reposted fromsarazation sarazation viacalvados calvados
kaakashy
3090 fb22 500
Reposted fromsarazation sarazation viabanshe banshe
kaakashy
2312 343c
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viabanshe banshe
kaakashy
Każdy kiedyś umrze. Ale są tacy, na których odejście nigdy nie będziemy gotowi.
— Jakub Ćwiek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
6429 2ab5
Reposted frompsychoo psychoo viaromantycznosc romantycznosc

starkidnutty:

Watching Jennifer Lawrence meet famous people never gets old.

image

#she looks like she just found a unicorn

Reposted fromzoozia zoozia viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
4360 ff32
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
kaakashy
1686 82d5 500
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat vialaluna laluna
kaakashy
8276 65f4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vialaluna laluna
kaakashy
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
kaakashy
9712 311a
kaakashy
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viabanshe banshe
6239 4775

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl