Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialaluna laluna
kaakashy
3088 6616 500
Reposted fromsarazation sarazation viacalvados calvados
kaakashy
3090 fb22 500
Reposted fromsarazation sarazation viabanshe banshe
kaakashy
2312 343c
Reposted fromoutoflove outoflove viabanshe banshe
kaakashy
Każdy kiedyś umrze. Ale są tacy, na których odejście nigdy nie będziemy gotowi.
— Jakub Ćwiek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
6429 2ab5
Reposted frompsychoo psychoo viaromantycznosc romantycznosc

starkidnutty:

Watching Jennifer Lawrence meet famous people never gets old.

image

#she looks like she just found a unicorn

Reposted fromzoozia zoozia viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
4360 ff32
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
kaakashy
1686 82d5 500
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat vialaluna laluna
kaakashy
8276 65f4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vialaluna laluna
kaakashy
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
kaakashy
9712 311a
kaakashy
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viabanshe banshe
6239 4775

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viabanshe banshe
kaakashy
0137 48bb 500
Reposted frompesy pesy viabanshe banshe
kaakashy
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwelovekate welovekate viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl