Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

6239 4775

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viabanshe banshe
kaakashy
0137 48bb 500
Reposted frompesy pesy viabanshe banshe
kaakashy
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwelovekate welovekate viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow vialaluna laluna
kaakashy
8784 dad5
Reposted fromkarahippie karahippie vialaluna laluna
kaakashy
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka vialaluna laluna
kaakashy
Idziesz na spotkanie ze starym przyjacielem i chcesz się przed nim otworzyć. Jeśli nie całkiem, to przynajmniej chcesz mu
powiedzieć, co się w tobie kotłuje. Ale on spieszy się. Rozmawiacie o wszystkim i o niczym. Zostajesz bardziej samotny i pusty niż przed spotkaniem.
— Stefan Garczyński
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viapierdolony pierdolony
kaakashy
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
4789 88bd 500
Reposted frombanitka banitka viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
4963 198e
Reposted fromundertow undertow viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
1622 8c66
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaromantycznosc romantycznosc
5145 d1bb 500
Reposted frommanxx manxx viaromantycznosc romantycznosc
5356 0563 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
Reposted frombluuu bluuu viakobiety kobiety
kaakashy
kaakashy
5497 8c6a
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety
9793 f44f
kaakashy
1608 b267
Reposted frombearded bearded viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl