Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

kaakashy
2299 c02a
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
kaakashy
2815 c6ad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabanshe banshe
kaakashy
0886 4c7a
Reposted fromiamstrong iamstrong viabanshe banshe
kaakashy
2141 1246
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viabanshe banshe
kaakashy
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabanshe banshe
kaakashy
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacalvados calvados
0927 ce61
Reposted frommaking-love making-love
kaakashy
6029 b176
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
kaakashy
kaakashy
3441 b204 500
Dawny Poznań. Fotografia przedstawia widok w kierunku ulicy Wielkiej i Starego Miasta z okna kamienicy stojącej nad Wartą. Trudno uwierzyć, że do dziś przetrwał jedynie mur znajdujący się u dołu zdjęcia. Nie istnieją budynki na pierwszym planie, most, a sama rzeka płynie kilkaset metrów dalej.
Reposted fromhormeza hormeza viacalvados calvados
kaakashy

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaviceversa viceversa
kaakashy
7828 c447 500
kaakashy
6849 5580
Reposted fromspring-flow spring-flow viabanshe banshe
kaakashy
9258 e59a
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabanshe banshe
kaakashy
Reposted frommuladhara muladhara viabanshe banshe
kaakashy
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq
kaakashy
4570 abd2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
kaakashy
6754 98ef
Reposted fromliteratka literatka
5996 cc6f
Reposted fromStarorchids Starorchids
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl